En guide til lysets
og mørkets væsner

 

Ved midsommertid og de kristne højtider falder tankerne ofte på de mange hekse og trolde, som findes i hvert sogn.


Om disse spøgelsesagtige væsner er der blevet fortalt historier gennem århundreder.
De er vandret fra generation til generation som sammenhængende historier, eller som brudstykker og sætninger hvis oprindelse her midt i årtusindskiftet fortaber sig i det uvisse.
Historierne knytter sig til bestemte landskaber og steder. Især er der blevet fortalt historier om de underjordiske, høvdævlene, som har levet deres syndige liv i oldtidshøjene.

Der er også blevet fortalt legende-lignende sagn om helgener og andre fromme som har spredt helbredelse og opmuntring til alle, som tog dem alvorligt.

Særlig mange beretninger om såvel gode helgener som onde trolde, nisser, elverpiger, varulve, marer, hekse gengangere og andre spøgelser er der blevet fortalt i egnen omkring Tibirke og Arresø i Nordsjælland.
Det har sine naturlige grunde at denne egn er så rig på brudstykker af vandrehistorier og folkelige levn - hvis man tør tro på teorien om, at der i Tibirke har været et gudevi for guden Ti eller Tyr, og at den frugtbargivende gud Frej eller Frø er blevet dyrket lige i nærheden.

I kultfesterne for begge guder indgik menneskeofringer og andre ritualer, som eftertiden har fundet afskyelige.

Legenderne om de fromme - for eksempel om Sankt Helene, der ifølge overleveringen drev i land på en sten ved Helenekilde i Tisvilde - fulgte efter beretningerne om gudernes kraft mens guderne som personer langsomt forvandledes til f.eks. trolde og nisser.

Bogen Troldtøjets Sand er en guide til nogle af lysets og mørkets væsner samt til nogle af de landskaber, som de via vandrehistorierne har levet i gennem århundreder.

I bogen finder man cirka 150 genfortællinger og nydigtninger over sagn, vandrehistorier og andre folkelige levn.

Hver historie knytter sig til et bestemt landskab, og de illustreres af kunstnere som har ladet sig inspirere af enten det nordsjællandske landskab eller dets myter.
Bogen er illustreret af Karen Myron Jeppesen, Kaj Walther, eventyrmaleren Aage Clemmensen, Søren Koefoed, Ove Kunert (1893-1975) m.fl.

I bogen afsløres Ove Kunerts aldrig fuldførte billedserie "Sagnet om Tisvilde" - i alt 14 lærreder malt i perioden c. 1916-20 som vægdekorationer til et hus, der i dag benyttes som sommerhus. Billederne fra serien gengives i denne bog fordi de samlet kan anskues som en af mange folkelige versioner af sagn der knytter sig til Helenekilde og Helene Grav i Tisvilde samt til sankthans-tradtionerne. Billederne i bogen er affotograferet af Tommy Verting.

Bogudgivelsen er et forsøg på at bringe noget af forfædrenes fortælleglæde og folkevid ind i et nyt årtusinde.
Udgivelsen støttes økonomisk af Frederiksborg Amt, udvalget for almen kultur.

Bogen kan betragtes som en opfordring til alle om at fortælle de gamle vandrehistorier videre og eventuelt digte lidt til selv.

Læsere, der lader sig inspirere til at digte med, opfordres bag i bogen til at sende egne historier og eksempler på folkelige levn og traditioner til forfatteren evt. med henblik på offentliggørelse i elektronisk form på internettet. I den anledning har bogen Troldtøjets Sand samtidig med udgivelsen fået denne hjemmeside.

Hvis du selv kender en vandrehistorie, en version af et sagn, en gammel leg, et husråd mod sygdom eller et andet fragment af et folkeligt levn så skriv til website Troldtøjets Sand.

Du kan klikke her: Fortæl en historie

 

Karl Erik Frederiksen, "Troldtøjets Sand - samt andre sagn og vandrehistorier fra Tibirke og Arresøs opland" ISBN 87-87578-07-7 (DK 39.13) - er udgivet af Helsinge Forlaget c/o Schwartz Bog & Idé, Helsinge. 120 sider, 22 x 22 cm.

Bogen kan købes i eller gennem alle landets boghandler. Den kan også bestilles via denne hjemmeside. Bestil bogen.

Bogen findes på de fleste folkebiblioteker i Nordsjælland samt andre steder i landet.