BOGANMELDELSE

 

Følgende anmeldelse har været bragt i Tisvilde-Nyt 2000/4 og Ugeposten 8. august 2000:

 

EN BOG OM
TRO OG OVERTRO


Karl Erik Frederiksen har i sommer på Helsinge Forlaget udgivet en interessant og spændende bog: "Troldtøjets Sand samt andre sagn og vandrehistorier fra Tibirke og Arresøs opland".

Af Johs. Jørgensen

Bøger om lokalhistorie er næsten altid interessante og ganske efterspurgte, ikke mindst i et lokalområde, som er så selv-bevidst som Tisvilde - og selv om Karl Erik Frederiksens bog annoncerer med 'sagn og historier fra Tibirke og Arresøs opland', vil selv den mest bevidste Tisvilde-bo nok alligevel tage historierne og dermed bogen til sig som sin egen og glæde sig over indholdet.

Hvad er det så for en slags bog?
Det er ikke en lokalhistorie i gængs forstand med en beskrivelse af steder og mennesker eller af livets gang i den lille by - og dog... Det er ikke historie, men netop historier, som, uden at man i de fleste tilfælde kender deres opståen, er blevet fortalt igen og igen, fra kreds til kreds, fra slægtled til slægtled. Det er, som forfatteren såelv gør opmærksom på, folkesnak, endda højt "kvalificeret' folkesnak, som i den grad er i pagt med stedet og menneskene, at man fristes til at benævne det 'alternativ lokalhistorie'. Det gør ikke det hele mindre interessant, snarere tværtimod! - for er folkesnakken ikke egentlig mere 'ægte lokalhistorie' end den historie, som vi kan (undskyld, historikere!) konstruere os frem til ved anvendelse og fortolkning af de skrevne kilder, som vi ellers sværger til som historie-skrivningens sande grundlag?

Karl Erik Frederiksen har været flittig, meget flittig, til at læse og til at samle historier fra Arresøs opland, som ban benævner det, selv om han må indrømme, at historierne er blevet genfortalt så mange gange, at ingen kender deres oprindelse. Flere af historierne er ganske givet 'folkesnak', som man også kan genkende fra andre steder i Danmark.
Men selv om også flere af historierne er, om ikke dubletter så dog så ens, at man fristes til at sige gentagelser, så har forfatteren været så loyal mod sit stof, at han har gengivet variationerne og dermed givet plads for folkesnakken i alle dens afskygninger som legitimitet for at opfatte folkesnakken som historiegrundlag.

Men for at historierne skal leve videre skal de genfortælles, igen og igen. Her har Karl Erik Frederiksen præsenteret dem alle med den samme formel: '- der var engang...' og dermed, ligesom i folkeeventyret, taget sit udgangspunkt i, at det her 'er rigtig sket', men at det er 'i gamle dage'. Det gør ikke historien ringere, og det forlener den samtidig med noget af den mystik, som både gør den mere spændende og samtidig nemmere at 'sluge'.
Han har i sin genfortælling anvendt folkeeventyrets ofte lapidariske stil uden særlige forklaringer og opnår der ved at give historiere en større tyngde.
'Sådan er det bare!'

Bogen er opdelt i nogle hovedafsnit, som så igen er delt i 'kapitler eller 'emner'.
Det første hovedafsnit rummer alle 'historierne' samlet efter emner som 'Puslingeme', 'Troldenes land', 'Varulve og marer', 'Heksenes ridt' osv.
Det andet hovedafsnit, Tro og overtro', indeholder en meget interessant og oplysende gennemgang af mange af de begreber, som man i historierne er blevet præsenteret for, og som nok kræver en del forudsætninger for at forstå.
Tredje hovedafsnit med benævnelsen: 'Husapoteket er en meget spændende 'lægebog' med angivelse af den gamle almuemedicin. 'Børneeksem...bruge afkølet tjæresalve, som laves af lige dele af fløde og tjære, som koges sammen'. (Kan I huske den gamle børneremse: 'Hun smurte det med fløde, så begyndte det at bløde. Hun smurte det med tjære, så blev det hele værre! Hun smurte det med blæk. Så var det hele væk!)
Det sidste hovedafsnit: Register - af leksikal karakter indeholder relevante og vedkommende oplysninger om tider, steder og mennesker. Kulturhistorie af karat!

Og så til sidst - men ikke mindst: Bogens illustrationer er - som et hele betragtet - et formidabelt aktiv og er med til at give bogen 'stemning' af både lokalhistorie og af folkeeventyr. Den skønsomme blanding af Kaj Walthers følsomme streg og farver, af Lundbyes og Skovgaards autenticitet, af Karen Myron Jeppesens farverige (sine steder næsten for farverige) 'snap-shots' - for slet ikke at tale om Ove Kunerts stemningsmættede billeder (Kunerts frise i sig selv er et scoop!) gør bogen til en oplevelse. Fint lavet!

Karl Erik Frederiksen har ære af at have 'begået' denne bog. Helsinge Forlaget har ære af at have udgivet den! Den være hermed anbefalet til læsning - og til optagelse i samlingen af lokalhistoriske værker om vort lokalområde.
Til lykke!
johs.

TROLDTØJETS SAND af Karl Erik Frederiksen. Helsinge Forlaget. Udkommet 2OOO. 120 sider.Udstillingsvindue Schwartz Bog & Idé, Helsinge.

 

 

Bestil bogen