Anmeldelse

LEKTØRUDTALELSE

Lektørudtalelse (00/31) 23010119

Frederiksen, Karl Erik: Troldtøjets sand samt andre sagn og vandrehistorier fra Tibirke og Arresøs opland. - Helsinge Forlaget. - 119 sider. - 39.13

Egnen ved Tibirke og Arresø i Nordsjælland har en lang tradition for vandrehistorier om trolde, hekse, nattens væsener, helgener m.v. overlevet i mundtlig form fra generation til generation, indtil en stor del blev nedskrevet i sidste halvdel af det 19. århundrede. Forfatteren, der er lokalredaktør på Frederiksborg Amts Avis, har samlet de mange forskelligartede sagn og historier i en fin og velredigeret bog i et usædvanligt smukt layout. Enhver anden egn i Danmark må misunde Tibirke denne udgivelse. Sagnene og historierne er opdelt i temaer, bl.a. trolde, ellefolk, varulve, gengangere, helgener og kirker. Der er et mindre leksikalt afsnit om tro, overtro og husapotek, et beskrivende leksikalt register over personnavne, topografiske navne og omtalte begreber. Illustrationerne er i særklasse. En velvalgt blanding af ældre og nye tegninger, malerier og enkelte fotografier. Særligt skal nævnes gengivelsen af Ove Kunerts billedserie: Sagnet om Tisvilde, i alt 14 lærreder opsat som tapeter i et hus. For lokalhistorisk interesserede (også uden for Tibirke) og en flot inspiration til at udvikle fortælletraditionen. Litt.liste og register.

Anny Skov Madsen

 

Bestil bogen